• Przygotowanie do egzaminu

     Klasa 8b w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, który odbył się 28 kwietnia 2023r., na lekcji języka polskiego korzystali z interaktywnych testów. Utrwalali wiadomości i umiejętności do egzaminu ósmoklasisty. Wykonywali testy złożone z zdań dotyczących kształcenia literackiego i nauki o języku. Ewa Grudewicz

    • Sadzenie drzewek - IIb i IIIb

     Obchody Dnia Ziemi zakończyliśmy posadzeniem sadzonek młodych drzewek, przekazanych przez Roztoczański Park Narodowy. Uczniowie klasy IIb i IIIb z wielkim zaangażowaniem wybrali odpowiednie miejsce dla roślin. Sadzonki zostały posadzone obok ogrodzenia szkoły. Uczniowie opanowali umiejętność sadzenia i pielęgnowania drzewek. Dowiedzieli się jak ważną rolę w środowisku mają drzewa liściaste. Przyrzekli, że będą opiekować się roślinami oraz obserwować ich rozwój i zmiany w różnych porach roku. Drzewka - rośnijcie razem z nami!

    • Zwycięzcy Akcji Góra Grosza

     Uczniowie klasy Ia zajęli I miejsce w akcji charytatywnej ,,Góra grosza", zebrali 5884 monety. Otrzymali nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców, było to wyjście na pizzę do Karczmy Młyn oraz pamiątkowy dyplom i drobne upominki. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze smacznego poczęstunku. Maria Pić Dominika Brodziak

    • Konkurs matematyczny dla uczniów klas piątych

     Dnia 21 kwietnia w naszej szkole, został przeprowadzony konkurs matematyczny dla uczniów klas piątych. Wzięli w nim udział przedstawiciele klasy Va, Vb i Vw. Uczniowie rozwiązywali różne zadania, łamigłówki i rebusy matematyczne. Po zaciętej i wyrównanej walce, zwycięzcami zostali uczniowie z klasy Vb. Drugie miejsce zajęła klasa Va, trzecie klasa Vw. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest wyjście całą klasą na pizzę do wybranej restauracji. Nagrodę ufundowała Rada Rodziców. Konkurs przeprowadzili nauczyciele matematyki p. Magdalena Kryszczuk i p. Mirosław Dziwota. W komisji konkursowej zasiadały p. wicedyrektor Katarzyna Małyszek i p. Milena Czochra. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

    • Lekcje z okularami VR

     W ramach Dnia Nowej Technologii w Edukacji 28 kwietnia 2023 r. w klasach I-III na zajęciach z edukacji przyrodniczej zostały wykorzystane okulary VR pozyskane przez szkołę z Projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o bogactwie flory i fauny leśnej, ochronie środowiska przyrodniczego w różnych lasach na różnych kontynentach. Obejrzeli przez okulary VR zbiory zdjęć pt. „Siedlisko na dnie lasu”, „Las brazylijski”, Las tajlandzki” ,,Cztery pory roku". Wszyscy byli bardzo zainteresowani i zafascynowani wiedzą zdobytą dzięki nowej technologii. Było dużo nauki i zabawy Agata Bucka

    • Drodzy uczniowie klas VIII!!!

        Jesteśmy szkołą ze 100 letnią tradycją. Kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych i ciekawych świata. Absolwentów naszej szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 "Elektryka" przygotowujemy do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich. Dajemy możliwość zdobywania licznych certyfikatów zawodowych oraz realizacji swoich marzeń i pasji.

          W roku szkolnym 2023/2024 przygotowaliśmy ofertę edukacyjną w następujących klasach w TECHNIKUM nr 3:technik elektronik, technik energetyk, technik elektryk, technik informatyk, technik programista.Czekają na Was również klasy w IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: klasa sportowa , klasa psychologiczno -społeczna.

     NAJWAŻNIEJSZE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI (szczegółowy harmonogram rekrutacji jest na naszej stronie internetowej):·      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023r. do 23 czerwca 2023r. do godz. 15:00.·      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej DO KLASY SPORTOWEJ wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023r. do 31 maja 2023r. do godz. 15:00.·   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023r.  do 10 lipca 2023r. do godz. 15:00.

    • Akcja Żonkile

     W ramach Akcji Żonkile, czyli 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, nauczycielka Irena Staroń przeprowadziła lekcję historii w klasie 4 w oraz wraz z uczniami wykonała gazetkę tematyczną. Przy współpracy z Muzeum Polin odbyły się również zajęcia w klasach 3b i 8a. Uczniowie klasy 8a wykonali żonkile z papieru, symbol pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

    • Lekcja fizyki

     W kwietniu uczniowie klas ósmych badali zależność natężenia prądu od napięcia oraz wyznaczali opór elektryczny opornika. Budowali proste obwody elektryczne i rysowali ich schematy wykorzystując poznane symbole. Sprawdzali połączenia szeregowe i równoległe odbiorników. Młodzież, w ramach zajęć dotyczących prądu elektrycznego, korzystała również z okularów Class VR. Lekcja fizyki prowadzona z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości przybliżyła uczniom trudne zagadnienia z elektryczności. Z cyklu „Obwody elektryczne” ósmoklasiści poznawali rodzaje energii, energię w domu, obwody elektryczne, generowanie prądu, odnawialne źródła energii. Wszyscy z zaangażowaniem koncentrowali się na każdym zadaniu.

    • Zabawy z kolckami

     W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości w grupie Oa odbyły się zajęcia z klockami magnetycznymi. Dzieci budowały różne konstrukcje. Utrwalały kolory i kształty figur, rozwijały kreatywność, wyobraźnię i zdolności motoryczne. Zajęcia były dla dzieci ciekawą zabawą

    • Podsumowanie Szkolnego Konkursu na Największą Ilość zebranych monet w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Góra Grosza”.

     Szanowni uczniowie naszej szkoły miło nam poinformować, że po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji Góra Grosza, akcji zbierania monet organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci i rodzin.

     Głównym obszarem wsparcia jest: pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej, usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej, programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia, lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. W naszej szkole, akcja Góra Grosza rozpoczęła się w grudniu 2022r.

     Na początku przybliżyliśmy jej zadanie wszystkim uczniom i rodzicom poprzez oplakatowanie szkoły oraz ustne ogłoszenia po klasach. W ramach akcji ogłoszony został Szkolny Konkurs na Największą Ilość Zebranych Monet w kategorii klas: 0-3 i 4-8. Nagrodą dla zwycięskiej klasy z kategorii 0-3 jest nagroda niespodzianka czyli klasowe wyjście na pizzę do restauracji. Nagrodą dla klasy zwycięskiej z kategorii klas 4-8 jest ustalony wspólnie z wychowawcą ,,jeden dzień bez pytania i stawiania ocen niedostatecznych dla klasy” czyli tzw. Szczęśliwy Numerek’’. Należy zaznaczyć, że Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów oraz kartkówek. Klasy, które zajęły od 1 do 3 miejsca w konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom.

     Zebrane pieniądze uczniowie/wolontariusze posegregowali według nominałów, dokładnie przeliczyli i wypełniono protokoły zbiórki. Była to żmudna praca, ale sprawiła wiele satysfakcji i zadowolenia. Dzięki tej akcji uczniowie uczyli się podstawowych zasad współżycia i otwartości na cudze nieszczęście.

     Monety zbierane były w swoich klasach (klasy 0-3) oraz do przygotowanych pojemników ustawionych w świetlicy dla klas 4-8. Zebrane pieniądze zostały przeliczone. Wyniki przedstawione są w tabeli.

     W Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu dzieci i młodzież wraz z nauczycielami oraz przy wsparciu rodziców zgromadzili 33 872 monet, co stanowi kwotę 1113,13 zł. Pieniądze zapakowane zostały  w dziewięć dziesięciokilowe paczki i wysłane do Towarzystwa Nasz Dom.

     Zebrana ilość monet dowodzi to, że jeden grosz to niewiele, ale Góra Grosza to bardzo dużo.

     Wszystkim którzy włączyli się do akcji bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w akcji  Góra Grosza za  rok. Koordynator akcji: Grażyna Padyase