• Gazetka ścienna klasy 4a

     Uczniowie klasy 4a pod kierunkiem nauczycielki wydrukowali na drukarce 3D zakupionej w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości elementy do gazetki ściennej. Na godzinie wychowawczej wykonali rysunki dotyczące swoich zainteresowań. Umieścili je na gazetce ściennej. Uzupełnili je wcześniej wydrukowanymi elementami. Były to piórka symbolizujące dawny sposób pisania książek. Jednym z zainteresowań uczniów było czytanie książek.

    • Nagroda dla Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz stypendia dla uczniów

     W poniedziałek 23.10.23r. w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące Powiatowy Konkurs "Ziarna Wolontariatu” oraz wręczenie stypendiów. Szkolny Klub Wolontariatu działający przy naszej szkole za działania wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej w roku 2023 w konkursie "Ziarna wolontariatu" otrzymał wyróżnienie i nagrodę w kwocie 500 zł. Oprócz nagrody grupowej troje uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia ufundowane ze zbiórki „Mikołajkowej na stypendia”. Są to: Maja Pijanowska z kl. 7b, Maciej Dziadosz z kl. 7a oraz Adam Minkiewicz z kl. 8a Wręczenie nagród poprzedziła debata pod hasłem "Wolontariat nie ma przyszłości", która potwierdziła, że wolontariusze są gotowi do pracy na rzecz osób potrzebujących i robią to bezinteresownie. Pomaganie jednym pomaga godniej żyć a drugich uszlachetnia. Cieszymy się, że nasza działalność została dostrzeżona i daje to nam motywację do dalszej pracy.

    • Pola Nadziei

     10 października 2023 r. delegacja wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej wzięła udział w inauguracji kampanii „Pola Nadziei”, która odbyła się na placu Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. Akcja ma na celu propagowanie bezinteresownej pomocy - wolontariatu, a kwitnące wiosną żonkile uzewnętrzniają nadzieję i solidarność z osobami chorymi i ich rodzinami. Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do tej pięknej akcji niesienia pomocy. Szkołę reprezentowali uczniowie: Wiktoria Pieczykolan 7b, Weronika Jaworska 8a, Weronika Łosiewicz 7a, Katarzyna Maciejewska 7a, Emilia Ruszczycka 8a, Cezary Dębski 8a, Adam Minkiewicz 8a oraz opiekunowie: p. Aleksandra Oleszkiewicz i p. Grażyna Padyasek. Po części oficjalnej na terenie parku, zorganizowano poczęstunek dla uczestników. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania minii ZOO.

    • Myślenie twórcze

     W ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości odbyły się zajęcia dotyczące myślenia twórczego. Dzieci poszukiwały niestandardowych pomysłów i rozwiązań w sytuacjach trudnych i problemowych, obrazując rozwiązania za pomocą klocków magnetycznych. W efekcie powstało wiele budowli - prostych lub bardziej złożonych, odzwierciedlających pomysły dzieci.

    • „Szkoła przyjazna wodzie”.

     Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”. W roku szkolnym 2022/2023 w SP w Zwierzyńcu realizowany był projekt edukacyjny pod hasłem “Aktywni błękitni - Szkoła przyjazna wodzie” we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie. Działania dotyczyły tematyki związanej z gospodarką wodną naszego kraju, regionu i małej Ojczyzny – Zwierzyńca. W trakcie realizacji programu uczniowie nie tylko dowiedzieli się jak oszczędzać wodę i dbać o jej jakość, ale także zapoznali się z jednymi z najdotkliwszych zjawisk naturalnych jakimi są powódź i susza. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzili do zaproponowanych działań a przeprowadzone akcje i konkursy dowiodły, że bardzo poszerzyli i ugruntowali swoją wiedzę dotyczącą wody, a szczególnie jej szeroko pojętej ochrony. Gratulujemy!!! Dziękujemy osobom zaangażowanym – Ratownikowi Wodnemu, Policji, wychowawcom klas oraz uczniom.

     Koordynator projektu Katarzyna Czochra

    • „Europa i ja”

      

     „Europa i ja” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, który w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany w naszej szkole. Pomysłodawcą, autorem i koordynatorem projektu jest pani Ilona Broniszewska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bochotnicy. Celem projektu jest przybliżenie uczniom wiedzy o wybranym państwie europejskim, zdobywanie nowych doświadczeń i pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw, rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy, integracja zespołu klasowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez zabawę. Projekt dotyczy kultury różnych państw europejskich. My będziemy poszerzać wiedzę o Wielkiej Brytanii i o Niemczech. Poznamy zwyczaje tych krajów, ich symbole, tradycyjne potrawy, baśnie, książki, filmy, utworzymy słownik obrazkowy, poznamy ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, florę i faunę, sławne postacie oraz muzykę. Projekt będzie realizowany w klasie VI B oraz VB gr. II.

    • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet, zorganizowany w ramach obchodów 50-lecia UKS

     Minione chwile powróciły we wspomnieniach, ale nie tylko…

     7 października 2023r. w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu odbył się „wielki” Turniej Piłki Ręcznej Kobiet, zorganizowany w ramach obchodów 50-lecia UKS „Jutrzenka” działającego przy SP w Zwierzyńcu. W zawodach udział wzięły zawodniczki (rocz. od 1963 do 1985), które niegdyś, z sukcesami, reprezentowały naszą szkołę w zawodach sportowych w piłce ręcznej. Turniej przebiegał w miłej atmosferze. Nie było ani wygranych, ani przegranych… był natomiast powrót do dawnych, cudownych chwil spędzonych w sali gimnastycznej „naszej podstawówki”. Przygotowania do turnieju poprzedziły „intensywne” treningi, które pokazały, że nabytych umiejętności i sprawności po prostu się nie zapomina! Na zakończenie turnieju p. dyrektor Grażyna Kawka, p. Marcin Sirko i Edyta Kot wręczyli pamiątkowe medale i dyplomy. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani tortem. Dopełnieniem imprezy było ognisko, podczas którego wspomnieniom nie było końca. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestniczek – bez Was ten turniej by się nie odbył! Serdecznie podziękowania kierujemy w stronę sponsorów: - Firmie Grzyb Tartak - za ufundowanie pamiątkowych medali - Państwu Annie i Grzegorzowi Zarębom za zasponsorowanie poczęstunku na ognisko.

     Edyta Kot

    • Wycieczka uczniów klasy 3a i 3b do Zamościa

     W czwartek 5 października odbyła się wycieczka uczniów klasy 3a i 3b do Zamościa. W pierwszej kolejności wybraliśmy się do kina Stylowy na film pt. „O psie, który jeździł koleją”. Film trafił do serca każdego ucznia, gdyż główny bohater Lampo nie ginie, pozostaje wiernym i pełnym poświęceń przyjacielem Zuzi. Następnie wszyscy udaliśmy się do Bastionu VII, gdzie czekała na nas niespodzianka – wystrzał z prawdziwej armaty. Huk był ogromny. Po wystrzale nasz kolega Antek otrzymał „Patent Puszkarza”. Kolejny punkt wycieczki, to zwiedzanie Starego Miasta i Prochowni, gdzie najpierw obejrzeliśmy makietę i film o Twierdzy Zamość, a potem odwiedziliśmy również Arsenał – Muzeum Fortyfikacji i Broni, gdzie mieliśmy okazję poznać umundurowanie oraz wszelkiego rodzaju uzbrojenie z różnych epok historycznych. Wycieczka - pełna różnorodnych, ciekawych i pouczających atrakcji - bardzo się wszystkim podobała. W dużym stopniu była to także zasługa pani Ani, która w interesujący sposób przedstawiała wszystkie zwiedzane miejsca. 

    • Z wizytą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

     Dzięki uprzejmości i zaproszeniu Posłanki na Sejm Pani Moniki Pawłowskiej, której Biuro Poselskie zorganizowało wyjazd do Warszawy, 5 października uczniowie klas 7a,7b i 8a pod opieką wychowawców: Ewy Grudewicz, Magdaleny Kryszczuk, Małgorzaty Chmiel i Aleksandry Oleszkiewicz udali się do stolicy na zwiedzanie Sejmu RP i Kancelarii Premiera.

     Po przejściu rejestracji i procedur bezpieczeństwa przeszliśmy podziemnym korytarzem do makiety współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Pani przewodnik przedstawiła poszczególne miejsca przeznaczone dla parlamentarzystów i senatorów oraz powiedziała wiele ciekawostek dotyczących codziennej pracy w Sejmie. Następnie udaliśmy się na galerię Sali Posiedzeń, gdzie mogliśmy obserwować przygotowania do obrad sejmu.  W holu sejmowym mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć historię pamiątkowych tablic, wcześniejsze buławy marszałkowskie, spotkać znanych polityków, a także zrobić zdjęcie na sławnych sejmowych schodach. Pani przewodnik przedstawiła nam, w jaki sposób funkcjonuje współczesny Sejm, gdzie zasiadają parlamentarzyści z poszczególnych ugrupowań politycznych, które miejsca są przeznaczone dla marszałka, wicemarszałków, prezydenta, Rady Ministrów i przedstawicieli innych organów państwowych.  Pani posłanka Monika Pawłowska opowiedziała nam o swojej pracy i drodze, którą należy pokonać, aby zostać politykiem. Zwiedzanie Sejmu zakończyliśmy w stołówce sejmowej, gdzie zjedliśmy smaczny obiad.

     Z Sejmu przespacerowaliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po przejściu bardzo skrupulatnej kontroli bezpieczeństwa, mieliśmy ogromną przyjemność zwiedzania gmachu kancelarii, który do tej pory znany był wszystkim tylko z telewizji. Sale spotkań, miejsca do konferencji prasowych, wystawne meble, a także elegancko ubrani pracownicy – to wszystko sprawiło, że na chwilę poczuliśmy się ważni...w końcu mieliśmy przy sobie własnego, prywatnego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa :)

     Pan przewodnik, który oprowadzał nas po najciekawszych miejscach budynku przybliżył nam nie tylko jego historię, ale także ciekawie opowiadał o codziennych obowiązkach poszczególnych pracowników kancelarii. Na pewno długo będziemy wspominać tę wyjątkową wycieczkę.

     Bardzo dziękujemy za zaproszenie  i serdeczne przyjęcie w murach gmachu przy ulicy Wiejskiej oraz ciekawą lekcję historii i parlamentaryzmu.