• Działania w ramach edukacji ekologicznej prowadzone

   w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

    

   Film działania 

    

    

    

  • Nasza Szkoła to miejsce, gdzie troska o uniwersalną wartość jaką jest przyroda i o ekologię znajduje się wśród priorytetów nauczania i wychowania.

   Szkoła położona jest niemalże w sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego- na cennym przyrodniczo terenie Europy, co daje nam możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą i obserwowania naturalnego środowiska wielu organizmów.

   Dzieci uczęszczające do naszej szkoły mieszkają na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego lub w jego otulinie, więc nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym, uczą się chronić przyrodę i z nią współdziałać. Uczą się rozwijania działalności rolniczo-gospodarczej człowieka z poszanowaniem bezcennych zasobów przyrodniczych parku narodowego.

   Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu podejmują szereg działań mających na celu promowanie ekologii, zdrowego trybu życia i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu zminimalizowania negatywnego wpływu człowieka na otaczające go środowisko.

  • Współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz z Nadleśnictwem Zwierzyniec

   Od ponad trzydziestu lat ściśle współpracujemy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz z Nadleśnictwem Zwierzyniec. Kształtujemy tak swoją wrażliwość na bioróżnorodność i poszerzamy wiedzę o faunie i florze RPN i całej Polski, oprócz tego rozwijamy w naszych uczniach pasje turystyczne.

   Działania, w których nasi uczniowie cyklicznie biorą aktywny udział to:

   • kampanie edukacyjne, np. “Drzewa mają moc”, „Ocal żabkę”,
   • terenowe zajęcia dydaktyczno-edukacyjne w RPN,  
   • prelekcje i lekcje przyrodnicze, np. “Kiedy, jak i czym dokarmiamy ptaki zimą”,  
   • warsztaty, np. “Dedal i Ikar”, “Tkanie odcieni jesieni”, warsztaty literackie o tematyce ekologicznej,
   • wystawy, np. “W krainie buka, jodły i tarpana”
   • konkursy, np. konkurs poetycki “Przyroda jaką znam – Serce drzewa”, konkurs plastyczny - “Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”, konkursy przyrodnicze -”Życie ptaków w zwierzynieckich lasach”, “Nocne życie zwierząt leśnych”.
  • Współpraca z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

   Współpracujemy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych – organizatorem lekcji przyrodniczych, np.  “Wszystko o drzewach” oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – dzięki tej współpracy pozyskaliśmy między innymi publikację do edukacji przyrodniczej i regionalnej „Odkrywaj Roztocze – kolorowanka dla dzieci”.

   Wielokrotnie współpracowaliśmy również z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych – który prowadził u nas lekcje przyrodnicze, np.  “Wszystko o drzewach”. Bierzemy też udział w konkursie organizowanym przez ZLPK „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

  • Aktywni Błękitni

   Wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie – autorem programu „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” włączamy się w działania podkreślające konieczność dbania o czystość rzek, jezior i innych zbiorków wodnych oraz o oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych. Nasi uczniowie rozwiązują interaktywne zadania, rebusy, zagadki rozwieszone w całej szkole, wykonują dekoracje klas, plakaty poświęcone wodzie i uczestniczą w lekcjach poświęconych tej tematyce.

  • Dzień Ziemi i Dzień Wody

   Cyklicznie organizujemy obchody Dnia Ziemi i Dnia Wody. Angażujemy uczniów do przygotowania inscenizacji, szkolnych konkursów, np. konkurs na plakat na Dzień Ziemi, gazetki i konkursy na temat oszczędzania wody, konkurs plastyczny „Mój kot inny niż wszystkie”, konkurs plastyczny i literacki towarzyszący Szkolnej Wystawie Zwierząt Domowych – „Moje zwierzę domowe”, lekcji ekologicznych, np. tworzymy „listniki”.

    Organizujemy pikniki i happeningi ekologiczne skierowane również do mieszkańców Zwierzyńca.

  • Czyste powietrze wokół nas”

   Grupy przedszkolne realizują program Głównego Inspektora Sanitarnego „Czyste powietrze wokół nas”. Chcemy, by najmłodsi, poprzez zabawy, konkursy, gazetki i plakaty przygotowane do tego projektu, zrozumieli rolę odnawialnych źródeł energii. Uświadamiamy też w ten sposób rolę niskoemisyjnego transportu w walce o czyste powietrze i tym samym o zdrowie ludzi oraz kształtujemy od najmłodszych lat postawy w zakresie konieczności przeciwdziałania emisjom szkodliwych substancji do środowiska. 

  • Sprzątanie świata

   Od lat uczniowie naszej szkoły włączają się w porządkowanie najbliższej okolicy w czasie ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” oraz współpracujemy z Nadleśnictwem Zwierzyniec przy sprzątaniu lasu przy szkole.

  • Sadzenie kwiatów i drzew

   By wzmocnić działania wychowawcze, angażujemy naszych uczniów w sadzenie kwiatów i kwietnych łąk na terenie przyszkolnym, żonkili przy Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach, sadzenie dębów wspólnie z RPN

  • Spektakle ekologiczne i działania innowacyjne

   Mile widziane są też w naszej szkole spektakle ekologiczne, np. zaprezentowane przez Fundację Banina. W ubiegłym roku szkolnym był to spektakl o zmianach klimatu, w czasie jego trwania uczniowie wraz z aktorami sprzątali okolicę szkoły. Fundacja Banina zaprezentowała też interaktywne przedstawienie dla dzieci z grup zerowych, angażujące uczniów do sadzenia roślin doniczkowych i cebulek tulipanów.

   Wśród działań innowacyjnych organizujemy przedstawienia i apele poświęcone ekologii w języku angielskim. Realizowaliśmy też innowację pedagogiczną pt. “Moja Ziemia – Mój Świat”, która łączyła treści z przedmiotów przyrodniczych i języków obcych. Jej elementy są wykorzystywane w pracy na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz na lekcjach przyrody i biologii.

  • W Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu oraz w Szkole Filialnej w Wywłoczce zamontowane zostały panele słoneczne do ogrzewania wody oraz instalacje fotowoltaiczne. Nauczyciele wykorzystują ten fakt do przybliżenia uczniom wykorzystania energii słonecznej do produkcji prądu i ogrzania wody.

  • Zdrowy tryb życia

   Dzięki klasom sportowym rozwijamy potrzebę zdrowego, aktywnego trybu życia w zgodzie z otaczającą przyrodą. Organizujemy piesze i rowerowe wycieczki po najbliższej okolicy, np. „Zwierzyniec z góry - wędrówki po okolicznych wzgórzach”, rajdy piesze po terenie RPN, spływy kajakowe rzeką Wieprz i wyjazdy na obozy sportowe. Realizujemy też program antytytoniowej edukacji zdrowotnej Głównego Inspektora Sanitarnego „Bieg po zdrowie”.  

   Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania poświęcone zagadnieniom przyrodniczym oraz zajęcia kulinarne, propagując w ten sposób zdrowy sposób odżywiania.

  • Podsumowanie

   Bogactwo działań proekologicznych sprawia, że wielu naszych uczniów od najmłodszych lat staje się świadomymi obywatelami angażującymi się w ochronę przyrody, rozwijającymi swoje pasje, zainteresowania w tym kierunku, zmotywowanymi do pogłębiania i poszerzania wiedzy w stopniu wykraczającym poza programy nauczania przyrody i biologii. Również zaangażowanie szkoły we współpracę z licznymi instytucjami działającymi na rzecz środowiska naturalnego jest dowodem na to, że dobro natury leży nam na sercu i zajmuje ważne miejsce w misji naszej szkoły.

   Wszystkie nasze działania proekologiczne są dokumentowane i prezentowane na bieżąco lokalnej społeczności na szkolnej stronie internetowej i na szkolnym profilu Facebook. Robimy to, by wzrastała świadomość ekologiczna i kształtowały się prawidłowe postawy w odniesieniu do środowiska naturalnego zarówno wśród młodzieży i dzieci, jak i dorosłych mieszkańców gminy Zwierzyniec oraz powiatu zamojskiego.